Členové

občanského spolku

Jitka Blahušková

Předsedkyně


Miroslav Toman

Místopředseda


Olga Tomanová

Ekonom


Mgr. Přemysl Jiran

Kulturní referentČLENOVÉ SPOLKU


Mgr. Jiranová Lenka - člen spolku


Voňka Marcel - člen spolku


Paur Miloš - člen spolku


Paurová Dana - člen spolku


Holý Jiří - člen spolku


Davidíková Denisa - člen spolku


Burdych Jaroslav - člen spolku


Budrychová Alena - člen spolku


Stránská Hana - člen spolku


Bříza Petr - člen spolku


Godavec Jožo - člen spolku